Privacyverklaring

Op deze site is de privacyverklaring van Biga Groep van toepassing: https://www.bigagroep.nl/privacyverklaring/ met onderstaande punten als aanpassing daarop:

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw adres
  • Uw postcode
  • Uw huisnummer
  • Uw IP-adres

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een optimale dienstverlening voor de bezorging van plastic afvalzakken en hondenpoepzakjes.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Alle informatie die via deze website verkregen wordt kan ter beschikking worden gesteld 
aan de opdrachtgevende gemeenten. 

Menu